vabimo na seminar

CIVILNOPRAVNA ODGOVORNOST ZDRAVNIKOV, ODGOVORNOST ZA VARSTVO PACIENTOVE ZASEBNOSTI TER MEDIACIJA V ZDRAVSTVU


 ponedeljek, 25. september 2017, 9.00–15.45
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana 

 PREDAVATELJI

doc. dr. Maja OVČAK KOS, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
mag. Urban BRULC, univ. dipl. prav, samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca
mag. Gordana RISTIN, višja sodnica svetnica, podpredsednica Društva mediatorjev Slovenije

 PROGRAM

9.00–12.15 doc. dr. Maja OVČAK KOS (odmor ob 10.30)
CIVILNOPRAVNA ODGOVORNOST ZDRAVNIKOV
1. Pravna opredelitev razmerja med zdravnikom in pacientom
a) Ali gre res za pogodbo o delu? Izjeme?
2. Odškodninska obveznost zaradi zdravniške napake
a) Opredelitev pojma zdravniška napaka.
b) Analiza posameznih predpostavk odškodninske obveznosti (nedopustno ravnanje, škoda, odgovornost, oblike krivde, standard dolžne skrbnosti, vzročna zveza itd.) zaradi zdravniške napake z analizo konkretnih primerov (npr. zmotna/prepozna diagnoza, bolnišnične okužbe, specializanti v triaži, porod in vodenje nosečnosti, kirurški posegi, anestezija, urgentni posegi, uvedba inovativnih posegov in oblik zdravljenja, napake na področju reprodukcijske medicine, lepotna kirurgija itd.).
c) Pacientova soodgovornost.
č) Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo.
d) Zastaranje odškodninske terjatve.
e) Posredni oškodovanci in njihovi odškodninski zahtevki oz. podedljivost odškodninskih terjatev.
f) Procesnopravni izzivi (dokazno breme, težave z izvedenci, problematika pomena predpravdnega izvedenskega mnenja).
g) Alternativni modeli in vzpostavitev sistema upravljanja s konflikti.
3. Odškodninska obveznost zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti
a) Pravica pacienta do samostojnega odločanja o zdravljenju.
aa) Otroci kot pacienti (izzivi največje koristi otroka v klinični praksi, ali je vloga staršev glede odločanja o zdravljenju otrok neomejena?).
b) Vsebina pojasnilne dolžnosti (pojasnilo o splošnih tveganjih, specifična tveganja, redka tveganja in posledice, obstranska mnenja, razširitev zdravljenja, urgentni postopki, raziskovalna dejavnost itd.).
c) Oblika in način pojasnitve (pomen pisnih pojasnilnih obrazcev).
č) Domnevana privolitev v zdravljenje.
d) Pravne posledice kršitve pojasnilne dolžnosti.
4. Kršitev etičnih norm in odškodninska obveznost z analizo konkretnih primerov (delovna diagnoza, napačen izvid itd.)
12.15–12.30 Odmor

12.30–14.00 mag. Urban BRULC
ODGOVORNOST ZA VARSTVO PACIENTOVE ZASEBNOSTI
1. Splošni primeri dopustnih in nedopustnih ravnanj pri obdelavi osebnih podatkov (na primer razmejitev kršitve poklicne molčečnosti in varstva osebnih podatkov, zunanji uporabniki zdravstvenih podatkov, pacientovi svojci, pacientove posebne pravice do varstva zasebnosti in na področju osebnih podatkov).
2. Posebni primeri dopustnih in nedopustnih ravnanj pri obdelavi osebnih podatkov (na primer raziskovalni nameni, vpogledi v informatizirane zbirke podatkov, uporaba podatkov na področju eZdravja, uničenje ali izguba zdravstvenih podatkov, spreminjanje podatkov, netočni podatki, pričanje, obdelava fotografij).
3. Prekrškovna odgovornost in novo administrativno sankcioniranje.
4. Splošne in posebne novosti pri Splošni uredbi (EU) o varstvu podatkov, ki jih ta prinaša na področju zdravstva (praktična primerjava).
14.00–14.15 Odmor

14.15–15.45 mag. Gordana RISTIN
REŠEVANJE SPOROV V ZDRAVSTVU
1. Reševanje sporov: konflikt, nevrološka teorija konflikta, načini reševanja konfliktov (sodno in zunaj sodno reševanje konflikta), kaj je »upravljanje sporov«, konferenca kot način reševanja sporov, zgodnja nevtralna ocena spora. Primer.
2. Mediacija: kaj je mediacija, temeljna načela postopka, faze postopka, mediacijske tehnike, prednosti in slabosti mediacije. Primer.
3. Mediacija v zdravstvu: posebnosti spora med zdravnikom in pacientom, ali pomeni poravnava že priznanje krivde, kdaj vključiti v mediacijo zavarovalnico, ali je mediacija terapija odnosov? Primer

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava