vabimo na interaktivni seminar

CIVILNOPRAVNA ODGOVORNOST ZDRAVNIKOV

Odškodninska odgovornost

Materialna in procesna vprašanja v odškodninskih pravdah zaradi napak pri zdravljenju


Zdravniška zbornica Slovenije je seminarju dodelila 4,5 kreditnih točk.

 petek, 15. junij 2018, 9.00–14.15
GH Union Business, Miklošičeva 3, Ljubljana 

 PREDAVATELJICI

doc. dr. Maja OVČAK KOS, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
dr. Ana BOŽIČ PENKO, sodnica na Vrhovnem sodišču RS

 PROGRAM

9.00–12.30 doc. dr. Maja OVČAK KOS (odmor ob 10.30)
CIVILNOPRAVNA ODGOVORNOST ZDRAVNIKOV
1. Pravna opredelitev razmerja med zdravnikom in pacientom
a) Ali gre res za pogodbo o delu? Izjeme?
2. Odškodninska obveznost zaradi zdravniške napake
a) Opredelitev pojma zdravniška napaka.
b) Analiza posameznih predpostavk odškodninske obveznosti (nedopustno ravnanje, škoda, odgovornost, oblike krivde, standard dolžne skrbnosti, vzročna zveza itd.) zaradi zdravniške napake z analizo konkretnih primerov (npr. zmotna/prepozna diagnoza, bolnišnične okužbe, specializanti v triaži, porod in vodenje nosečnosti, kirurški posegi, anestezija, urgentni posegi, uvedba inovativnih posegov in oblik zdravljenja, napake na področju reprodukcijske medicine, lepotna kirurgija itd.).
c) Pacientova soodgovornost.
č) Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo.
d) Zastaranje odškodninske terjatve.
e) Posredni oškodovanci in njihovi odškodninski zahtevki oz. podedljivost odškodninskih terjatev.
f) Procesnopravni izzivi (dokazno breme, težave z izvedenci, problematika pomena predpravdnega izvedenskega mnenja).
g) Alternativni modeli in vzpostavitev sistema upravljanja s konflikti.
3. Odškodninska obveznost zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti
a) Pravica pacienta do samostojnega odločanja o zdravljenju.
aa) Otroci kot pacienti (izzivi največje koristi otroka v klinični praksi, ali je vloga staršev glede odločanja o zdravljenju otrok neomejena?).
b) Vsebina pojasnilne dolžnosti (pojasnilo o splošnih tveganjih, specifična tveganja, redka tveganja in posledice, obstranska mnenja, razširitev zdravljenja, urgentni postopki, raziskovalna dejavnost itd.).
c) Oblika in način pojasnitve (pomen pisnih pojasnilnih obrazcev).
č) Domnevana privolitev v zdravljenje.
d) Pravne posledice kršitve pojasnilne dolžnosti.
4. Alternativni modeli odgovornosti v zdravstvu
12.30–12.45 Odmor

12.45–14.15 dr. Ana BOŽIČ PENKO
AKTUALNA MATERIALNA IN PROCESNA VPRAŠANJA V ODŠKODNINSKIH PRAVDAH ZARADI NAPAK PRI ZDRAVLJENJU S PRIKAZOM SODNE PRAKSE
Obravnavani inštituti:
Materialnopravni:
– izbira in/ali kumuliranje podlag odgovornosti,
– zastaranje odškodninskega zahtevka,
– vzročna zveza med napako in škodo.
Procesnopravni:
– prekluzija novih dejanskih trditev in dokaznih predlogov,
– dokazovanje (zbiranje medicinske dokumentacije, predpravno mnenje, izvedenec – imenovanje, izločitev, zaslišanje, nov izvedenec, informativni dokaz).
Predavateljica bo prikazala tudi razmerje med vloženimi tožbami in številom zadev, v katerih je bila oškodovancem prisojena odškodnina ter med slednjimi razmerje med zadevami, v katerih je bila kršena pojasnilna dolžnost in tistimi, v katerih je bila ugotovljena medicinska napaka v ožjem smislu, ter podala pregled posameznih zadev z opisom napake in izidom pravde.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava