vabimo na spletni seminar

BREXIT – CARINSKI POSTOPKI IN POREKLO BLAGA


petek, 29. januar 2021, 9.00–12.15
SPLETNI SEMINAR

Z iztekom prehodnega obdobja, ki je omogočalo začasno sodelovanje Združenega kraljestva na enotnem trgu in v carinski uniji EU do konca leta 2020, so s 1. januarjem 2021 samodejno nastopile spremembe v odnosu do Združenega kraljestva, saj je konec prostega pretoka oseb, blaga in storitev. Izstop iz enotnega trga in carinske unije povzroča za trgovino dodatne ovire. Združeno kraljestvo z izstopom iz Unije prav tako izstopa iz vseh mednarodnih sporazumov Unije.
Za vse blago, ki iz ZK vstopa na carinsko območje Unije ali iz tega carinskega območja izstopa v ZK, se morajo tako od 1. 1. 2021 uporabljati carinske formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja Unije. Gospodarski subjekti iz EU, ki kupujejo blago iz ZK in ga dajejo na trg EU, so postali uvozniki, tisti, ki distribuirajo izdelke v ZK, pa so postali izvozniki.
Posledice sprememb blaži pred kratkim sklenjen SPORAZUM O TRGOVINI IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO NA ENI STRANI TER ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA NA DRUGI STRANI, ki se je pričel začasno uporabljati s 1. 1. 2021. Sporazum omogoča carine in kvot prost dostop blaga na trg pogodbenic (EU in ZK), če so izpolnjena predpisana preferencialna pravila o poreklu blaga iz sporazuma.
Na seminarju vam bomo predstavili, kako vpliva Brexit na carinsko poslovanje gospodarskih subjektov ter na podlagi praktičnih primerov prikazali izvajanje carinskih postopkov z ZK.
Predstavili vam bomo tudi pravila o poreklu blaga, s poudarkom na dokazovanju porekla blaga ter kriterijih za doseganje porekla blaga. Predstavljen bo tudi status registriranega izvoznika, ki ga morate pridobiti, če želite izvažati pošiljke v vrednosti nad 6000 EUR v Združeno Kraljestvo, ter pogoji in kako ta status čim hitreje pridobiti.
Opozorili vas bomo na vse posebnosti, vezane na uporabo izjav dobaviteljev na notranjem trgu EU za namene izvoza v ZK, na prehodne določbe glede blaga na poti ter na vse, kar morate vedeti glede uporabe navedb o poreklu.

PREDAVATELJICI

Selena RAUTER RAZBORŠEK je univerzitetna diplomirana pravnica ter dolgoletna strokovnjakinja na področju carinskega prava in carinskih postopkov. Je izkušena predavateljica s tega področja, redno sodeluje na različnih forumih. Kot carinski strokovnjak je aktivna tudi na mednarodnem nivoju.
Iris GORJANC-DOLNIČAR je diplomirana ekonomistka ter dolgoletna strokovnjakinja na področju porekla blaga z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Je avtorica številnih strokovnih člankov s področja porekla blaga, dolgoletna priznana predavateljica na različnih forumih, tudi v mednarodnem okviru. Sodeluje na mednarodnih seminarjih, ki jih organizira Evropska komisija in redno spremlja delo EK/evropskih institucij na področju porekla blaga.

 PROGRAM

Selena Rauter Razboršek, 9.00–10.30
– Kje lahko pridobimo informacije o Brexitu
– Vpliv Brexita na carinsko področje
– Izvajanje carinskih postopkov z Združenim kraljestvom
10.30–10.45 – odmor

Iris Gorjanc-Dolničar, 10.45–12.15
– Pravila o poreklu iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom
– Sistem registriranega izvoznika in dokazovanje porekla blaga ob izvozu v Združeno kraljestvo
– Izjave dobavitelja za namene izvoza blaga v Združeno kraljestvo od 1. 1. 2021 dalje – kaj storiti s starimi izjavami dobavitelja in kaj v primeru, ko novih izjav dobavitelja še ni na razpolago
– Vpliv bilateralne kumulacije porekla blaga na koriščenje preferencialne obravnave v trgovini med EU in ZK
– Bilateralna trgovina EU z drugimi trgovinskimi partnerji zaradi Brexita po 1. 1. 2021.

Vprašanja in odgovori

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z DDV).

Prijava