vabimo na interaktivni seminar

POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN BONTON V KULTURNIH ZAVODIH


 torek, 14. november 2017, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana 

Seminar smo namenili zaposlenim v kulturnih zavodih, ki se dnevno srečujejo z različnimi poslovnimi partnerji, obiskovalci ter pripravo raznovrstnih dogodkov.
Vsak kulturni prostor označujejo določena pravila lepega vedenja, ki so izoblikovana tako, da nam pomagajo pri krepitvi medsebojnega razumevanja in strpnosti do drugih in drugačnosti. Prav je, da ta pravila poznamo, saj nam omogočajo, da smo bolj samozavestni in odločni v različnih poslovnih situacijah, s čimer pripomoremo tudi k boljši podobi kulturnega zavoda.
Na seminarju bomo preigrali različne situacije, ki vas spravljajo v zadrego in v katerih niste prepričani, ali ravnate pravilno.

 PREDAVATELJICA

Bojana KOŠNIK, univ. dipl. geografinja in prof. zgodovine. Izkušnje je pridobila kot vodja Diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve RS in Protokola Službe Vlade RS za evropske zadeve, kot direktorica za protokol, gostinstvo in turizem Servisa za protokolarne storitve Brdo ter kot vodja Protokola mesta Ljubljana in Službe za protokol na Ministrstvu za obrambo RS. Že nekaj let vodi podjetje Bonton, kjer svoje izkušnje in znanje posreduje udeležencem seminarjev. Je avtorica knjige 24 ur poslovnega bontona.

 PROGRAM

Pravila sodobnega bontona.
Kulturna institucija kot »vzgojni« element.
Sprejem poslovnih partnerjev, gostov, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi gostov.
 Kaj storiti, ko imamo goste, ob katerih moramo upoštevati še pravila protokola.
Kaj storiti, če je protokolarnih gostov več.
 Sedežni red gostov na protokolarnih prireditvah.
 Predvajanje himne, kdaj in v kakšnem vrstnem redu, če jih je več, kako z zastavami.
 Vrstni red svečanih govorcev na prireditvi.
 Ploskanje na koncertih, prireditvah, stoječe ovacije.
Ali vztrajati pri obveznem odlaganju garderobe (plašči, dežniki).
 Navodila glede telefonov v času predstav, prireditev, snemanje in slikanje med predstavo.
 Klepetanje, kašljanje – ali lahko tehnično osebje kulturnih institucij ukrepa.
Pogostitev med odmori.
 Pravilen pristop hostes do nastopajočih, kdaj roka, če sploh, kako je z izročanjem cvetja, daril.
− Desno pravilo in pravilo bližine.
− Vstopanje v prostore, dvigala, hoja po stopnicah, vstopanje v dvorane kulturnih institucij.
− Kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunikacije.
− Tiskovne konference, izjave za medije, kako ravnati, če smo govorci na prireditvah, zdravice in zahvale.
− Sprejemi, banketi in druge družabne prireditve kot sestavni del premier in drugih prireditev.
− Nasveti za dobro izpeljan sestanek.
− Upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil; koga prej pozdraviti, komu prej ponuditi roko, sedežni red in posedanje na sestankih.
− Kdaj in kako izročamo poslovne vizitke, kakšne so pravilno oblikovane službene vizitke, čemu je namenjena prazna hrbtna stran.
− Kultura oblačenja; business formal, business standard, business casual.
− Kultura poslovnega obdarovanja; kako darilo izročimo, ga je treba vedno odviti, poslovna in promocijska darila, logotipi.
− Pravilno pisanje in branje vabil, kdaj pošiljamo vabila, kako je z novoletnimi voščili in čestitkami.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 140 € neto (170,80 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava