vabimo na spletni seminar

AVTORSKO PRAVO ZA NOVINARJE


četrtek, 19. november 2020, 17.00–18.30
SPLETNI SEMINAR

 PROGRAM

Splošno o pojmih avtorskega dela in avtorske pravice.
Pisna dela novinarjev kot avtorska dela (članki, komentarji, intervjuji, uvodniki, poročila, reportaže …).
Druga avtorska dela, ki jih uporabljajo ali ustvarjajo novinarji (fotografije, ankete, ilustracije, risbe, kartografska dela …).
Vprašanje predelave avtorskih del.
Avtorska dela, ustvarjena v delovnem razmerju.
Kršitev avtorske pravice novinarjev in pravno varstvo.

PREDAVATELJICA

doc. dr. Maja OVČAK KOS je docentka s področja civilnega in gospodarskega prava in odvetnica, zaposlena v Odvetniški pisarni Zakonjšek, z bogatimi izkušnjami z zastopanjem in svetovanjem strankam na področju prava intelektualne lastnine. Na Univerzi v Novi Gorici in Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije je nosilka predmetov s področja prava intelektualne lastnine in pogodbenega prava. Je avtorica dveh znanstvenih monografij ter več znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja civilnega prava, prava intelektualne lastnine in alternativnega reševanja sporov. Bila je tudi predsednica Poravnalnega sveta za izume v delovnem razmerju pri Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 40 € z vključenim DDV.

Prijava