AVTORSKE PRAVICE: IZZIVI ZA DELODAJALCE IN JAVNE INSTITUCIJE


četrtek, 28. marec 2019, 9.00–13.00
 Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

 PREDAVATELJICA

dr. Maja BOGATAJ JANČIČ, LL.M., LL.M.,  je ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino, zasebne raziskovalne in svetovalne institucije. Magistrirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, Harvard Law School in Facoltá di Giurisprudenza di Torino. Doktorirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani s področja avtorskega prava. Je avtorica številnih člankov s področja intelektualne lastnine in soavtorica več knjig s področja interneta in prava intelektualne lastnine. Njeno raziskovalno in svetovalno delo je osredotočeno na intelektualno lastnino, zlasti avtorsko pravo. Sodeluje pri številnih mednarodnih projektih. Je razsodnica v postopkih za alternativno reševanje domenskih sporov za domenski prostor .si in zastopnica za znamke in modele. Vodila je projekt Creative Commons Slovenija.

 PROGRAM

1. UPRAVLJANJE AVTORSKIH PRAVIC V DELOVNEM RAZMERJU
2. PLAGIIRANJE V AKADEMSKEM OKOLJU: POSLEDICE ZA AKADEMSKO SKUPNOST IN DRUŽBO NA SPLOH
3. OMEJITVE AVTORSKIH PRAVIC ZA IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVANJE, KNJIŽNICE, ARHIVE IN MUZEJE

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava