6 DNI DO ODLIČNOSTI V VODENJU

PREDAVATELJI

mag. Franka BERTONCELJ Univerzitetna diplomirana psihologinja, magistrica psiholoških znanosti organizacijske in klinične psihologije. Je svetovalka za izobraževanje in razvoj zaposlenih, vodi seminarje, delavnice in komunikacijske treninge (vodenje, motiviranje, profesionalno poslovno komuniciranje, reševanje konfliktov, komunikacija s težavnimi sogovorniki, timsko delo, obvladovanje stresa, time management, …). Teoretična izhodišča njenega dela temeljijo na metodah transakcijske analize, vedenjsko kognitivnega pristopa in teorije izbire ter novih principih pozitivne psihologije.

Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije, izbora perspektivnih kadrov in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi raziskav organizacijske klime in kulture, stilov in kompetenc vodenja ter zadovoljstva kupcev oz. uporabnikov.

Vodi coachinge za vodje in sodelavce ter individualno psihološko svetovanje za posameznike.

Je avtorica člankov s področja kadrovskega managementa in organizacijske psihologije za revijo HRM (Human Resource Management Magazine / Strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu), Podjetnik, Združenje managerjev MQ, Podjetnik v podjetniku, Poslovna asistenca, Adma, častnika Finance in Večer.

Predavala je na Filozofski Fakulteti v Ljubljani, Gea College-u, Forumovi kadrovski konferenci, Dnevih podjetništva, Festivalu Dnevi radovednosti, Konferenci o ravnanju z ljudmi pri delu in številnih drugih strokovnih posvetih in kongresih.

Brane Gruban, ABC*, HSI** Z več kot 40 leti dela na zahtevnih projektih doma in v tujini sodi med najbolj izkušene slovenske strokovnjake za odnose z javnostmi, komunikacijski management in managersko svetovanje. Njegova ožja specializacija so celostno upravljanje delovne uspešnosti zaposlenih, modeli kompetenc, strateško upravljanje komunikacij, interno in krizno ter konfliktno komuniciranje, obvladovanje sprememb in predvsem strateški razvoj kompetenc managerjev. Vodi lastno svetovalsko družbo Dialogos, Strateške komunikacije.

Od leta 1970 do 1990 je bil na vodilnih mestih v sistemu Iskra - od direktorja razvoja televizije v tovarni na Pržanu do marketing managerja Iskrine firme na Long Islandu v New Yorku ter svetovalca predsednika Poslovodnega odbora SOZD Iskra. Kasneje je postal ustanovitelj družbe za komunikacijski management Pristop in njen dolgoletni predsednik. V času od leta 1990 je delal na najbolj zahtevnih projektih s številnimi domačimi in mednarodnimi naročniki. Hkrati je tudi predavatelj in nosilec izobraževanja v programih usposabljanja številnih slovenskih podjetij ter izobraževalnih ustanov.

Bil je med ustanovitelji Slovenskega društva za odnose z javnostmi in njegov dolgoletni predsednik. V Sloveniji je uveljavil mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev IABC iz San Francisca, katerega slovenska sekcija je postala ena najuspešnejših na svetu. Tudi sam je dobil kar nekaj prestižnih nagrad IABC za dosežke v komuniciranju (Zlato pero), leta 1997 pa si je kot prvi Slovenec pridobil mednarodno akreditacijo za poslovno komuniciranje ABC, ki jo ima le malo

strokovnjakov izven ZDA. Bil je tudi član vladnega odbora za promocijo Slovenije, nekaj let pa tudi na čelu slovenskih svetovalcev za management. Prejel je posebno priznanje slovenskega združenja za odnose z javnostmi PRSS za mednarodno uveljavitev slovenske stroke odnosov z javnostmi. Leta 2000 pa je dobil največje priznanje za svoje delo, saj je postal je direktor prestižnega Mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC iz San Francisca, ki ima blizu 16.000 članov v 47 državah sveta!

V zadnjih desetih letih se je intenzivno usposabljal na najprestižnejših poslovnih šolah po svetu (Harvard Graduate School of Business Administration, Boston, London Business School, London, Management Centre Europe, Bruselj, Pariz in London, Templeton College, Oxford, itd.). Je avtor več kot 1.900 člankov, poglavij, knjig in raziskovalnih poročil v slovenskih in mednarodnih krogih ter pogosto vabljen predavatelj doma in v tujini. Njegov predavateljski opus obsega preko 1.700 seminarjev in delavnic, ki se jih je udeležilo blizu 20.000 slušateljev iz več kot 250 slovenskih in mednarodnih organizacij, ustanov in podjetij! Modele kompetenc in sisteme letnih razgovorov je uvedel v štirideset slovenskih podjetij in organizacij. Vodil je nad 120 večdnevnih študijskih praktikumov za celovit razvoj kompetenc vodij. Predaval je v San Franciscu, New Orleansu, Londonu, na Floridi, povabili pa so ga, da svoj študijski primer in model internega komuniciranja Belinka predstavi na evropskem simpoziju o odličnosti v internem komuniciranju v Bruslju.

*Accredited Business Communicator **Accredited Human Synergistics International Consultant
dr. Milan Hosta Je mednarodno uveljavljen strokovnjak s posebnim pogledom na voditeljstvo, ki ga je okusil na akademski način kot predavatelj in raziskovalec, kot športni funkcionar, kot direktor podjetja in kot vodja velikega evropskega projekta v Turčiji. Voditeljstva ne dojema kot poklic, temveč kot pogled na okoliščine ter posameznikovo vlogo pri vplivanju na spremembo okoliščin in posledic le-tega. Zato kot life in flow coach, filozof in raziskovalec zavesti priporoča tudi kognitivno uokvirjanje, procesno meditacijo in druge ukrepe osebnostnega razvoja.

Usposabljal se je na Univerzi v Kopenhagnu, Univerzi v Oslu in Inštitutu za kulturno diplomacijo v Berlinu. Bil je predavatelj na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in Aplikativne kineziologije (diplomski in doktorski študij) v Kopru ter gostujoči predavatelj na Kineziološki fakulteti v Zagrebu. Kot prvi Slovenec je zaključil podiplomsko usposabljanje na Mednarodni olimpijski akademiji v grški Olimpiji. Med leti 2008 in 2010 je bil programski direktor podjetja Ensico S, kjer so s programom gibalnega opismenjevanja opremili več kot 400 vrtcev v Evropi in Rusiji. Dve leti je preživel na Bližnjem vzhodu, kjer je vodil projekt socialne inkluzije deprivilegiranih kurdskih otrok v JV Turčiji, v katerem so usposobili več kot 800 trenerjev in preko 10.000 otrok učili socialnih veščin.

Na podlagi svojih dosežkov si je v letu 2017 prislužil vabilo na 10. obletnico prestižnega foruma Peace and Sport v Monacu ter 2018 v mednarodno delovno skupino UNICEFa za zaščito otrok v športu.

Že 20 let se izjemno uspešno ukvarja tudi z dihalno terapijo in je na podlagi Butejkove metode zdravilnega dihanja razvil Dihalnico - celostno metodo soočanja s stresom, čustvovanjem in nekaterimi kroničnimi simptomi šibkega zdravja.ž

V letu 2019 je bil vabljeni predavatelj na mednarodnem kongresu Otrok v gibanju. Na največjem kongresu slovenskega športa v organizaciji Fitnes zveze Slovenije je več kot 100 udeležencem delavnice predstavil Dihalnico. Na kongresu Športa za vse v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – Zveze športnih Zvez pa je kot vabljeni govornik spregovoril o vlogi družine pri navajanju otrok na športni stil življenja in vlogi politične ideologije pri ustvarjanju pogojev za to.

Bojana Košnik Čuk Univerzitetna diplomirana geografinja in profesorica zgodovine. Je strokovnjakinja za bonton in poslovni protokol z dolgoletnimi izkušnjami na različnih ministrstvih in drugih državnih institucijah, svetovalka in predavateljica, direktorica podjetja Bonton, avtorica strokovnih prispevkov in knjige 24 ur poslovnega bontona.

Bila je vodja Diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, vodja Protokola Službe Vlade RS za evropske zadeve, direktorica za protokol, gostinstvo in turizem, Servis za protokolarne storitve Brdo, vodja Protokola mesta Ljubljane ter vodja Službe za protokol na Ministrstvu za obrambo RS.

Izpopolnjevala se je na različnih ministrstvih v tujini, med drugim je sodelovala na 2. mednarodnem kongresu o protokolu v Španiji in poleg knjige 24 ur poslovnega bontona napisala strokovne prispevke v okviru Gospodarskega vestnika in Službe Vlade RS za evropske zadeve, reviji Podjetnik, reviji Tajnica, časnikih Finance, Delo, Primorski dnevnik.

Vodi lastno podjetje Bonton d.o.o., v sklopu katerega deluje tudi Šola kulture vedenja, bontona, poslovnega in diplomatskega protokola.

Predava o diplomatskem, poslovnem protokolu in kulturi vedenja, na posameznih ministrstvih in drugih državnih institucijah, številnih podjetjih, šolah, v zadnjem času tudi v tujini, predvsem v Italiji in Hrvaški (Krka, Petrol, Gorenje, Mercator, Riko, NLB, Abanka, zasebna podjetja, ministrstva in uradi RS, občine, osnovne, srednje šole, fakultete, zasebna svetovanja, …)