6 DNI DO ODLIČNOSTI V VODENJU

1. dan – četrtek, 26. marec 2020

VODITELJSTVO 

dr. Milan HOSTA, 9.00–10.30
Umeščanje voditelja skozi svetovni nazor
– svetovni etos, človeško vzdušje in biocentrizem
– sodobna znanstvena dognanja in položaj človeka v naravi
– stanje telesa in stanje duha v 21. stoletju
– imeti nos za vodenje ali voditi za nos – nekaj etičnih imperativov
– vodenje kot umetnost ustvarjanja okoliščin, ki izzovejo druge k premiku
– voditelj kot sledilec ideji in ideologija kot kolektivna igra
– odnos, zanos in ponos v voditeljstvu
10.30–10.45 odmor

mag. Franka BERTONCELJ10.45–14.00 (odmor ob 12.15)
Voditeljstvo
– lik in vloga vodje – kaj pomeni biti vodja v očeh sodelavcev
– med strokovnim in vodstvenim delom
– kako, kdaj in zakaj – situacijsko vodenje
– odgovornost, soodločanje in samostojnost sodelavcev
– formalna in socialna moč vodenja
– kako izgraditi avtoriteto in si pridobiti spoštovanje in zaupanje
– vsak si želi biti karizmatični vodja
–4 temeljna področja vodenja

2. dan >>