Mag. Franka BERTONCELJ
Univerzitetna diplomirana psihologinja, magistrica psiholoških znanosti organizacijske in klinične psihologije. Je svetovalka za izobraževanje in razvoj zaposlenih, vodi seminarje, delavnice in komunikacijske treninge (vodenje, motiviranje, profesionalno poslovno komuniciranje, reševanje konfliktov, komunikacija s težavnimi sogovorniki, timsko delo, obvladovanje stresa, time management, …). Teoretična izhodišča njenega dela temeljijo na metodah transakcijske analize, vedenjsko kognitivnega pristopa in teorije izbire ter novih principih pozitivne psihologije.

Mag. Urban BRULC
Na Pravni fakulteti v Ljubljani je leta 2004 pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik in kasneje še magister pravnih znanosti (smer civilno pravo). Ima opravljen pravniški državni izpit ter 16 let delovnih izkušenj na področju varstva osebnih podatkov, informacij javnega značaja in varstva pacientovih pravic. Je avtor 25 strokovnih člankov s teh področij in 3 strokovnih knjig v soavtorstvu, izvedenih pa ima že več kot 200 predavanj na konferencah, kongresih, posvetih, seminarjih in podobnih izobraževalnih dogodkih. Trenutno je zaposlen kot samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca – višji sekretar.

Polona ČERNE
Univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva z delovnimi izkušnjami tako iz gospodarstva, kjer je opravljala delo projektanta statika, kot z izkušnjami iz javne uprave na lokalni in državni ravni. Trenutno  je zaposlena kot inšpektor na Inšpektoratu RS za kulturo in medije, pri čemer je pristojna za kulturno dediščino, pred tem pa je izkušnje pridobivala kot občinski in gradbeni inšpektor.

Martina JENKO MAVRIČ
Univerzitetna diplomirana profesorica defektologije, terapevtka s specialnimi znanji s področja pedagoške in aplikativne kineziologije, integracije senzornih sistemov in refleksov, ustanoviteljica in zastopnica ŠKID Gibalnice, v okviru katerega je osnovala svoj program senzornega gibanja – terapevtskega gibanja, ki je namenjen vsem otrokom (nevrotipičnim in tistim s posebnimi potrebami). Deluje na področju zgodnje, celostne obravnave otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, je članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, aktivno deluje na področju vzgoje in izobraževanja; ozavešča strokovne delavce o pomenu razvoja možganov in posledično celostnega pristopa ter poučevanja v praksi.

Bojana KOŠNIK
Univerzitetna diplomirana geografinja in profesorica zgodovine. Izkušnje je pridobila kot vodja Diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve RS in Protokola Službe Vlade RS za evropske zadeve, kot direktorica za protokol, gostinstvo in turizem Servisa za protokolarne storitve Brdo ter kot vodja Protokola mesta Ljubljana in Službe za protokol na Ministrstvu za obrambo RS. Že nekaj let vodi podjetje Bonton, kjer znanje in izkušnje z diplomatskim in poslovnim protokolom ter kulturo vedenja posreduje udeležencem seminarjev. Je avtorica knjige 24 ur poslovnega bontona.

Marjeta KREJČI HRASTAR
Kot prva Slovenka je opravila specializacijo iz integracije refleksov po metodi MNRI in je ena od petih tovrstnih specialistov v Evropi. Je tudi Brain Gym in BBA inštruktorica in se intenzivno strokovno izobražuje ter pridobiva klinično prakso, tako v ZDA kot v Evropi, na nivoju neinvazivnih tehnik vstopanja v integracijo primarnih možganskih povezav na podlagi gibanja, katerih rezultat je razvoj tako višjih kot nižjih možganskih funkcij. Vodi rehabilitacijski center, ki se osredotoča na optimiziranje možganskega delovanja. Iskana ni le v Sloveniji, povpraševanja in stranke dobiva tudi iz Avstrije, Hrvaške in Rusije.

Maja LAJEVEC
Univerzitetna diplomirana pravnica, deset let je delala kot izvršilna sodnica na Okrajnem sodišču in tri leta kot specializirana stečajna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Svoje znanje je ves čas nadgrajevala z aktivnim sodelovanjem v postopkih sprejemanja izvršilne in stečajne zakonodaje, pri izobraževanju izvršiteljev in upraviteljev, s pisanjem strokovnih člankov. S prispevki, povezanimi z izvršbo in stečajem, sodeluje na Insolvenčnih in Stvarnopravnih dnevih, z revijo Odvetnik, Obrtno zbornico Slovenije in Zvezo potrošnikov Slovenije. Za spletni portal Tax-Fin-Lex je pripravila obsežen pregled težav, povezanih s področjem zasega dolžnikove plače v postopku izvršbe, stečaja in davčnem postopku. Z njimi sodeluje tudi pri projektu urejanja stečajne sodne prakse.

Doc. dr. Maja OVČAK KOS
Doktorica prava, ki je kot visokošolska učiteljica in raziskovalka zaposlena na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Je avtorica dveh znanstvenih monografij ter več znanstvenih in strokovnih prispevkov ter strokovnih pravnih študij s področja civilnega prava, prava intelektualne lastnine ter alternativnega reševanja sporov. Je predsednica Poravnalnega sveta za izume v delovnem razmerju pri Uradu za intelektualno lastnino RS. Deluje tudi kot mediatorka in trenerka za izobraževanje mediatorjev. Kot predavateljica sodeluje na izobraževanjih sodnikov, odvetnikov in drugih pravnih strokovnjakov.

Julija PELC
Psihologinja, ki ima izkušnje s svetovalnim in terapevtskim delom v vzgoji in izobraževanju ter zdravstvu, sodelovala je tudi s centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami. Dodatno se je izobraževala na področju psihoterapije, supervizije, uvoda v psihoanalitično usmerjeno skupinsko analizo, izkustvene družinske terapije ter geštalt psihoterapije. Zaključila je specializacijo iz klinično psihološkega svetovanja in podiplomski študij iz skupinske analize sanj, vključena je v izobraževanje za pridobitev naziva supervizorka in zaključuje izobraževanje iz psihoterapevtske smeri Core Evolution. Znanja in izkušnje deli na tematskih strokovnih srečanjih, supervizijah in seminarjih.

Dr. Martina REPAS
Doktorica prava in redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njeno raziskovalno in pedagoško delo sega na področje prava intelektualne lastnine, na področje konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava. Še posebej je specializirana za področje znamk in prepovedi podjetniškega omejevanja konkurence. Je vodja projekta Jean Monnet Module EC Competition Law and Economics, glavna urednica revije LeXonomica, raziskovalka na Portucalense Institute for Legal Research, organizatorica vsakoletnega posveta Pravo in ekonomija in razsodnica za reševanje domenskih sporov pod domeno .si.

Brane VIŽINTIN
Največji specialist za lutkovno animacijo v Sloveniji in ustanovitelj treh različnih neinstitucionalnih poklicnih lutkovnih gledališč. Od leta 1999 je stalni član Lutkovnega gledališča Ljubljana in nosilec njegovega repertoarja. V letih 2006–2010 je predaval na Umetniški akademiji v Osijeku, od leta 2011 predava na ljubljanski AGRFT. Zaradi znanja, izkušenj in izjemnih pedagoških sposobnosti je stalni gostujoči predavatelj na različnih lutkovnih seminarjih in tečajih. Ima izkušnje na področju terapevtskega dela z lutko s problematičnimi otroki in mladostniki ter z mladostniki s posebnimi potrebami.