poslovne sekretarke, asistentke ter vodje pisarn vabimo na seminar

LEPO VREME V ODVETNIŠKI PISARNI

Zakonske podlage dela v odvetniški pisarni, reševanje konfliktnih situacij in poslovni bonton


 petek, 17. november 2017, 9.00–13.30
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana 

Vse večje obremenitve na delovnem mestu, številne delovne naloge, dolg delovnik in pogosto težavne stranke, ki prihajajo po pomoč v odvetniško pisarno, pripeljejo do napetih odnosov, konfliktnih situacij in stresa.
Na seminarju vas bomo opozorili na različne predpise in zakone, ki vas zavezujejo pri vašem delu, in pokazali, kako se lahko s pomočjo poslovnega bontona, pravočasnim prepoznavanjem različnih tipov strank ter konfliktnih situacij spretno izognemo stresu in neprijetnemu vzdušju ter pripomoremo k odličnosti odvetniške pisarne.

 PREDAVATELJI

Miha ŠERCER, univ. dipl. pravnik, odvetnik z večletno predhodno prakso v gospodarstvu, predavatelj s področja delovnega in gospodarskega prava ter avtor številnih strokovnih člankov.
mag. Franka BERTONCELJ, univ. dipl. psihologinja, svetovalka za izobraževanje in razvoj zaposlenih, vodi seminarje s področja motiviranja, reševanja konfliktov, vodenja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, timskega dela, obvladovanje stresa, vodi tudi coachinge in psihološko svetuje posameznikom. Teoretična izhodišča njenega dela temeljijo na psihologiji transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, teoriji izbire ter novih principih pozitivne psihologije.
Bojana KOŠNIK, univ. dipl. geografinja in prof. zgodovine, bila je vodja Diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, vodja Protokola Službe Vlade RS za evropske zadeve, direktorica za protokol, gostinstvo in turizem, Servis za protokolarne storitve Brdo, vodja Protokola mesta Ljubljane ter vodja Službe za protokol na Ministrstvu za obrambo RS.

 PROGRAM

9.00–10.00 Miha ŠERCER
Kakšno pomoč potrebuje odvetnik pri svojem delu.
Predpisi vezani na vodenje in urejanje dokumentacije in arhivov ter v zvezi s tem priporočena ravnanja.
Varstvo osebnih podatkov.
Katere podatke lahko zahteva odvetnik iz javnih evidenc in nosilcev javnih pooblastil.
Dolžno ravnanje po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.
 Osnove urejanja delovnih razmerij zaposlenih v odvetniški pisarni.
Osnove glede rokov in narokov ter faz pravdnega postopka in dolžnih ravnanj v zvezi s tem.
Razumevanje odvetniške tarife in Zakona o sodnih taksah.
Osnove glede načina vročanja in sprejemanja poštnih pošiljk (spremembe ZPP, nove odločbe US!)
Splošno o organizaciji dela in komunikaciji v pisarni.
10.00–10.15 Odmor

10.15–11.45 mag. Franka BERTONCELJ
Psihološka vloga poslovne sekretarke v odvetniški pisarni.
Kakšno naj bo primerno komunikacijsko vzdušje v odvetniški pisarni in kako ga kreirati.
Stranke so v stresu – kako jih pomiriti.
Kako prepoznati različne tipe strank in kakšen pristop potrebujejo.
Kako ohraniti pozitiven pristop do konca delovnega dneva in še naprej.
11.45–12.00 Odmor

12.00–13.30 Bojana KOŠNIK
  Pravila sodobnega evropskega bontona – novosti v poslovnem svetu.
Spoštovanje odvetniškega kodeksa, ki upošteva pravila lepega vedenja, humanost in spoštovanje človekovega dostojanstva, velja tudi za zaposlene v odvetniški pisarni.
Sprejem poslovnih partnerjev in strank, kam z dežniki, plašči, ali stranki lahko ponudimo pomoč.
Sprejem gostov na najvišjem nivoju, diskretnost sprejema.
Čas je dragocen, kakšne zamude so še sprejemljive, kako z zamudniki.
Desno pravilo in pravilo bližine.
Vstopanje v prostore, dvigalo, hoja po stopnicah.
Rokovanje, ali stranki ob prihodu ponudimo roko, ostanemo za pisalno mizo ali se postavimo pred njo, kdo komu prvi ponudi roko.
Imena in nazivi, kdaj gospe in kdaj gospodične.
Olikan poslovni sestanek, nekaj nasvetov za dobro pripravljen sestanek, kdo lahko vstopa v prostor, ko sestanek že poteka, kako ravnati z zamudniki.
Pitje kave na sestankih ni družabni obred, postrežba med sestanki.
Upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil (sedežni red in posedanje na sestankih …).
Kultura oblačenja.
Kultura poslovnega obdarovanja (kdaj in na kakšen način obdarujemo, je treba darilo vedno odviti …).

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183,00 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava